Target4u מכוונים אותך להצלחה

Target4u מכוונים אותך להצלחה

 Target4uמכוונים אותך להצלחה הינו בית ספר מוביל המספק מגוון שירותים אשר כל מטרתם הינה לתת את המענה הטוב ביותר לסטודנט במסגרת לימודיו האקדמיים. השירותים המוצעים ניתנים במחיר שווה לכל כיס, תוך התחשבות במצבו הכלכלי של סטודנט בישראל.
אנו מספקים קורסי הכנה לבחינות אקדמיות. הקורסים הינם בתחומים הבאים: חשבונאות ומיסים, מתמטיקה, סטטיסטיקה, כלכלה ומימון.

בית הספר שם לו למטרה מספר ערכי מפתח כדלהלן:
  • איכות מעולה – מרצים מצטיינים בונים את תכני הקורסים תוך התאמתם לתוכניות הלימודים במוסדות האקדמאיים השונים. סך התלמידים לכיתה אינו עולה על כ-22. עובדה המגדילה משמעותית את סיכויי הסטודנט להצטיין במבחן ולא רק "לעבור" אותו.
  • שירותיות – במקביל לשיעורים הפרונטאליים, מחולקים לסטודנטים חוברות סיכומי קורס אשר יעשו את החיים קלים בעת פתירת תרגילים בבית.
  • מחיר נוח   – בתמחור השירותים שלנו אנו מתחשבים במצבו הכלכלי של הסטודנט בישראל, כתוצאה מכך, כלל השירותים ניתנים במחיר שווה לכל כיס.
חתירה למצוינות

על מנת להתאים את החומר הנלמד בכל מוסד בצורה הטובה ביותר, אנו עושים מאמצים לערוך מפגשים תקופתיים במהלך הסמסטר יחד עם המרצים של אותו מוסד. כל זאת על מנת שיהיה ערוץ תקשורת בין מרצי המוסד בו אנו מלמדים לבין המחלקה המקצועית של Target4u.

בסיום כל סמסטר אנו מעבירים משובים בין כלל הסטודנטים בקורסים השונים, זאת על מנת לשפר ולהשתפר באופן מתמיד. המשובים עוברים ניתוח מעמיק ע"י מנהלי Target4u תוך שיתוף כלל הצוות במערכת. הצוות עושה ישיבות תקופתיות לשימור החוזקות ושיפור החולשות.


התחבר אל Target4u מכוונים אותך להצלחה

צור קשר

Target4u מכוונים אותך להצלחה
http://www.target4uacademy.co.il/

Target4u מכוונים אותך להצלחה